Kategóriák


TURBOSULI KFT.

TURBOSULI AUTÓSISKOLA

ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

A képzőszerv megnevezése: TURBOSULI KFT.

Címe: 4531 Nyírpazony, Szabadság út 2. sz.

E-mail címe: turbosuli.hu@gmail.hu

Telefon: 06-70/430-7125,

Honlap: www.turbosuli.hu

A cég formája: korlátot felelősségű társaság

Cégbírósági bejegyzés száma: 15-09-083620

Iskolavezető neve: Puskás Dániel  (12030)

E-mail címe: puskaslevel@gmail.com

Telefon: 06-70/675-5533

Ügyfélfogadó: 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 3. pince 5.

Telefon: 06-70/430-7125

Ügyfélfogadási idő: szerda: 08-16 óráig  

E-mai: turbosuli.hu@gmail.com

Honlap: www.turbosuli.hu

Vállalási feltételek

Köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy Autósiskolánkat választotta vezetői engedélyének megszerzésének céljából. Tájékoztatjuk, hogy Autósiskolánk „AM” „A1” „A2”„A”, „B”, „BE” „C”, „CE” és „D” kategóriás képzéssel foglalkozik, továbbá GKI alap- és továbbképzési tanfolyamokat és vizsgákat szervez.

A 24/2005 GKM rendelete szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni, melyre iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet jelentkezni. Itt átveheti a szükséges nyomtatványokat és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: tanuló) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek. Megfelelőség esetén Autósiskolánk a tanulóval írásbeli szerződést köt. Kiskorúnál szülő/gondviselő aláírása is szükséges.

Tanfolyamra való felvétel módja

Tanfolyamra személyesen és elektronikus úton is lehet jelentkezni.

A tanfolyam megkezdésének feltétele a tan- és vizsgadíjak befizetése. A tanulóval kötött szerződésben megjelölt első befizetési részletet, az ügyfélfogadó irodában a jelentkezési lap kitöltésekor kell teljesíteni.

Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok

Egészségügyi alkalmasság:

A jelentkező köteles az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatot elvégeztetni, az első fokon jogosult orvosnál / háziorvos, üzemorvos /. Köteles magát a szükséges 1-es csoportú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak alávetni „A1” „A2” „A” „B” „BE” kategória esetén. A  „C” „CE” valamint „D” kategóriánál a 2-es csoportú előzetes alkalmassági vizsgálat szükséges.

Pályaalkalmasság:

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a gépjárművezetői gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez. Az 5 sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.

Tanfolyamra történő felvétel feltételei kategóriánként

Tanfolyamra csak az vehető fel:

„AM” kategória:

 • aki a külön jogszabályban meghatározott életkort (14. életév) betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb.
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

„A1” kategória:

 • 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz.

„A2” kategória:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz.

„A” kategória:

 • A1 alkategória megszerzését követő 2 éven belül, 24 éves,
 • A1 alkategória megszerzését követő 2 éven túl, 24 éves,
 • A2 alkategória, vagy A korlátozott kategória megszerzését követő 2 éven belül 24 éves, vagy megszerzés +2 év
 • A2 alkategória, vagy A korlátozott kategória megszerzését követő 2 éven túl, 20 éves
 • amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriára vonatkozó érvényes vezetői engedéllyel
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz.

„B” kategória:

 • aki a külön jogszabályban meghatározott életkort (17. életév) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
 • aki befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel (pl. nincs járművezetés eltiltás hatálya alatt)

„BE” kategória:

 • aki a külön jogszabályban meghatározott életkort (18. életév) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
 • „B” kategóriás vezetői engedélye nem minősül kezdő vezetői engedélynek.
 • aki befejezte az általános iskola 8. osztályát és erről nyilatkozatot tesz
 • egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel (pl. nincs járművezetés eltiltás hatálya alatt)

„C” kategória:

 • aki a külön jogszabályban meghatározott 21 életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb (kizárólag belföldi forgalomban 18 év)
 • aki „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
 • érvényes „B” kategóriás vezetői engedély helyett, egy évig elfogadható a „B” kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás. Az 1 évet a sikeres forgalmi vizsga letételének időpontjától kell számítani.
 • „C1” alkategória megszerzését követő 2 éven belül
 • egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel (pl. nincs járművezetés eltiltás hatálya alatt)

„E” kategória:

 • aki „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, vagy 1 évig elfogadható a C kategóriás vizsgaigazolás, az 1 évet a sikeres forgalmi vizsga letételének időpontjától kell számítani. – kezdő vezetői engedély megszűnése
 • egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel (pl. nincs járművezetés eltiltás hatálya alatt)

„D” kategória:

 • aki a külön jogszabályban meghatározott 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb (kizárólag belföldi forgalomban 21 év)
 • aki „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
 • érvényes „C” kategóriás vezetői engedély helyett, egy évig elfogadható a „C” kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás. Az 1 évet a sikeres forgalmi vizsga letételének időpontjától kell számítani.
 • „D1” alkategória megszerzését követő 2 éven belül
 • egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas és erről nyilatkozatot tesz
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel (pl. nincs járművezetés eltiltás hatálya alatt)

Vizsgára bocsátás feltételei:

Az elméleti vizsgatantárgyakból vizsgára csak az bocsátható:

„AM” kategória esetén:

 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 14 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

”A1” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 16 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

”A2” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 18 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

„A” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 24 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

„B” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 17 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

„BE” kategória esetén:

 • aki 1. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 18 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

„C” kategória esetén:

 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki 2. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 21 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

„C+E” kategória esetén

 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki 2. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 21 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

„D” kategória esetén:

 • aki a tanfolyamra való felvétel feltételeinek megfelel
 • aki 2. egészségügyi csoportban igazoltan alkalmas
 • aki az elméleti tanfolyamot igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig a megkezdéstől kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • aki 24 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

 

Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható:

„AM” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • járműkezelési vizsgát tehet ha a 14 életévét betöltötte
 • forgalmi vizsga esetén előzőleg sikeres járműkezelési vizsgát tett, a forgalmi órákat igazoltan teljesítette és 14. életévét betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„A1” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 16 éves
 • forgalmi vizsga esetén előzőleg sikeres járműkezelési vizsgát tett és a forgalmi órákat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„A2” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 18 éves
 • forgalmi vizsga esetén előzőleg sikeres járműkezelési vizsgát tett és a forgalmi órákat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„A” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett, vagy az alól felmentették
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 24 éves
 • vagy 2 éve meglévő „A2” jogosítvánnyal rendelkezik és legalább 20 éves
 • forgalmi vizsga esetén előzőleg sikeres járműkezelési vizsgát tett és a forgalmi órákat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„B” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • 17. életévét betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„BE” kategória esetén:

 • aki az elméleti tantárgyból sikeres vizsgát tett
 • gyakorlati órákat és a menettávolságot igazoltan teljesítette
 • életévét betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„C” kategória esetén:

 • aki az összes elméleti tárgyból sikeres vizsgát tett vagy az alól felmentették
 • a kötelező gyakorlati órákat és a menettávolságot teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 21 éves
 • forgalmi vizsga esetén a rutin vizsgát sikeresen teljesítette, a forgalmi órákat igazoltan elvégezte és
 1. életévét betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„C+E” kategória esetén

 • aki az összes elméleti tárgyból sikeres vizsgát tett, vagy az alól felmentették
 • a kötelező gyakorlati órákat és a menettávolságot teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 21 éves
 • forgalmi vizsga esetén a rutin vizsgát teljesítette, a forgalmi órákat igazoltan elvégezte és 21. életévét betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek

„D” kategória esetén:

 • aki az összes elméleti tárgyból sikeres vizsgát tett vagy az alól felmentették
 • a kötelező gyakorlati órákat és a menettávolságot teljesítette
 • járműkezelési vizsga esetén 24 éves
 • forgalmi vizsga esetén a rutin vizsgát sikeresen teljesítette, a forgalmi órákat igazoltan elvégezte és
 1. életévét betöltötte
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek,

továbbá az elméleti és gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

A forgalmi vizsgát követően vizsgaigazolást annak ad ki a hatóság, aki igazoltan rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel (bizonyítványát, annak másolatát bemutatta) és igazoltan rendelkezik elsősegély nyújtási ismeretekkel (erre vonatkozó igazolását, bizonyítványát, vagy azok fénymásolatát bemutatta).

Tanfolyamok tantárgyai, képzőszerv által tartott óraszámok és az elméleti tanórák időtartama

 

AM kategória KRESZ, járművezetés elmélete 16 óra
A1 kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 22 óra
A2 kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 22 óra
A2 2) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 0 óra
A2 3) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra
A 6) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 22 óra
A 4) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 0 óra
A 5) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra
A 2) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 0 óra
A 3) kategória KRESZ, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra
B kategória KRESZ (20 ó), járművezetés elmélete (6 ó), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 ó) 28 óra
BE kategória KRESZ (6 ó), járművezetés elmélete (4 ó), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (4 ó), munkavédelem (4 ó), Bü (4 ó.) 22 óra
C kategória KRESZ (24 ó), járművezetés elmélete (10 ó), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (18 ó), munkavédelem (12 ó), Bü (16 ó.) 80 óra
CE kategória KRESZ (6 ó), járművezetés elmélete (4 ó), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (4 ó), Bü
(6 ó.)
20 óra
C 7) Kategória Bü (14 ó) 14 óra
D kategória KRESZ (10 ó), járművezetés elmélete (5 ó), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (5 ó), Bü (8 ó.) 28 óra
 • A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
 • A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
 • A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
 • A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
 • Amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel
 • C1 alkategória megszerzését követő 2 éven belül
AM kategória Alapoktatás 4 Főoktatás 6 Menettávolság 100 km
A 1) kategória alapoktatás 1 Főoktatás 1 Menettávolság 30 km
A1 kategória Alapoktatás 6 Főoktatás 10 Menettávolság 240 km
A2 kategória Alapoktatás 6 Főoktatás 10 Menettávolság 240 km
A2 2) Alapoktatás 4 Főoktatás 8 Menettávolság 180 km
A2 3) Alapoktatás 2 Főoktatás 6 Menettávolság 120 km
A 6) kategória Alapoktatás 10 Főoktatás 16 Menettávolság 390 km
A 4) kategória Alapoktatás 4 Főoktatás 8 Menettávolság 180 km
A 5) kategória Alapoktatás 2 Főoktatás 6 Menettávolság 120 km
A 2) kategória Alapoktatás 6 Főoktatás 10 Menettávolság 240 km
A 3) kategória Alapoktatás 4 Főoktatás 6 Menettávolság 150 km
B kategória Alapoktatás 9 Főoktatás 20 Menettávolság 580 km
BE kategória Alapoktatás 6 Főoktatás 10 Menettávolság 192 km
C kategória Alapoktatás 6 Főoktatás 23 Menettávolság 348 km
E kategória Alapoktatás 6 Főoktatás 8 Menettávolság 168 km
D kategória Alapoktatás 6 Főoktatás 23 Menettávolság 348 km

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén

2) ”A1” kategória megszerzését követő két éven belül

3) ”A1” kategória megszerzését követő két éven túl

4) ”A2” kategória megszerzését követő két éven belül

5) ”A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő két éven túl

6) amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves „A2” kategóriás vezetői engedéllyel

Egy elméleti óra 45 perces foglalkozásból és 10 perc szünetből, két elméleti óra összevonható egy 90 perces órára, egy gyakorlati óra 50 perces foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. A fenti óraszámok csak a kötelezően előírt minimális óraszámokat tartalmazzák, amelyeket mindenkinek teljesíteni kell. A tanfolyam 10%  alatti hiányzást önállóan lehet pótolni, e feletti  mulasztást az oktatóval megbeszélés szerint pótolni kell. Autósiskolánk lehetőséget nyújt minden tanulója számára az igény szerinti, plusz órák kérésére a felmerülő költségek kiegyenlítése esetén.

A „BÜ” oktatás helyszíne 4400 Nyíregyháza, Westsik M. út 29.

A tanfolyami előadások heti min. két alkalommal kerülnek megtartásra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy más csoportok konzultációját is látogathatja díjmentesen. Így akár több tanfolyamot is áthallgathat egy tanfolyamdíjért.

Elsősegély tanfolyam:

Elsősegély tanfolyamra a Magyar Vöröskereszt Szabolcs Szatmár Bereg Vármegyei online felületén lehet jelentkezni. A tanfolyam megszervezését és koordinálását a Vöröskereszt önállóan. A képzés díja a honlapon feltüntettek szerint. 

Jelentkezés: www.szszbmvk.hu

Járműhasználat, választható típusok, feltételek

A járművezetési gyakorlat tantárgy oktatása csak sikeres elméleti vizsgák után kezdődhet meg, feltéve, ha min. 4 gyakorló óra díja befizetésre került. Az oktatást csak a szakoktatói névjegyzékben szereplő oktató végezheti.

Az vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A járművezetési gyakorlat két fő részből tevődik össze:

Alapoktatás: amely a biztonsági ellenőrzés, a jármű technikai kezelése és a manőverezési feladatok oktatására irányul. Az alapoktatást a közúti forgalomtól elzárt és speciálisan kialakított tanpályán tartjuk és gyakoroltatjuk (helye: Nyíregyháza, Törzs utca 108. sz. tanpálya). Vizsga helyszíne a KAV  által fenntartott vizsgapálya (Nyíregyháza, Törzs utca 108. sz.).

Főoktatás: amely a forgalmi feladatok oktatására irányul és csak sikeres járműkezelési, illetve rutin vizsga után kezdhető meg (kivéve „B” kategória). Az alapoktatás és a főoktatás előzetesen egyeztetett időpontban, általában alkalmanként 2 tanórás elfoglaltságot jelent.

Tanulóinknak a gyakorló járművek típusát a tanulóval kötött szerződésben rögzítettek szerint biztosítjuk. Tanuló által biztosított jármű (amelynek meg kell felelni a külön jogszabályban előírtaknak!) esetén, a két fél külön szerződésben állapodik meg a feltételekről.

Igénybe vehető oktatójármű típusok:

AM kategória:  yamaha 50cm váltós, aprilia, piaggo, robogók

A1 kategória:  Yamaha YBR125

A2 kategória:  Suzuki GS500E

A kategória     Honda CBF600S, Honda CB600 (Hornet)

B kategória:     Volkswagen Golf 1.9TDI, Toyota Auris 1,4D

BE kategória:  Peugeot Boxer+futó

C kategória:     MAN teherautó

D kategória:    Volvo BM autóbusz

24/2005. GKM rendelet szerint a kétkerekű járművek vezetőinek oktatása és vizsgáztatása során a tanuló felszerelése:

 1. bukósisak,
 2. szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
 3. protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki,
 4. protektoros kesztyű,
 5. magas szárú, zárt cipő vagy csizma,
 6. elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény,
 7. a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani.

A protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki felcsatolható protektorokkal is helyettesíthető. Minimum térd-, könyök- és gerincvédő protektor szükséges a megfelelő védelem biztosításához.

A megfelelő lábvédelem érdekében bőr magas szárú, zárt cipő vagy bőr csizma használata ajánlott a képzés és vizsgáztatás során.

A forgalmi vizsgára a motorkerékpárokat, a tanuló mellényt, a rádió adó-vevő készülékeket és a kísérő járművet a képzőszerv biztosítja.

Motoros kísérés: autóval, vagy motorkerékpárral.

Általános tudnivalók:

 • Ha a gyakorlati oktató nem jelenik meg az előre megbeszélt pontos időben és helyen, kérjük, hogy legalább 30 percet várjon rá (lehetséges- műszaki hiba, forgalmi ok stb.).
 • Amennyiben a tanuló nem jelenik meg, úgy az oktató a tervezett oktatás első óráját köteles megvárni (általában 1 tanóra). Abban az esetben, ha a tanuló a rendtartás szerinti jogával nem élt, köteles egy gyakorlati óra díját megfizetni.

A gyakorlás során a jármű használatából adódó kisebb hibák bekövetkezése esetén – amely 30 percnél rövidebb idő alatt elhárítható- az oktató felügyelete és irányítása mellett a tanuló feladata a javítás elvégzése (pl. kerékcsere, izzócsere, biztosíték csere stb.). A tanuló feladata az üzemanyag felvétele is egy-két alkalommal, mivel mindezen tevékenységek gyakorlati időnek minősülnek.

 • Ha a betervezett tanóra, vagy annak egy része nem a tanuló hibájából marad el, akkor a tanóra áthelyezésével a tanulót más időpontban kárpótolni kell.
 • A vezetési kartont a gyakorlás megkezdése előtt kell kitölteni, majd annak befejezésekor be kell jegyezni a megtett km-t. Ezt a tanuló és az oktató aláírásával hitelesíteni az óra elején és végén egyaránt.

A gyakorlati vezetés meglehetősen sok konfliktussal járhat. Iskolánk mindent megtesz ennek elkerülésére, azonban ha mégis problémája van, és azt oktatójával nem tudja megnyugtatóan rendezni, kérjük keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, ahol munkatársunk ill. az iskola vezetője készséggel áll rendelkezésre.

Annak érdekében, hogy Ön és az iskola között zavartalan együttműködés alakuljon ki, tájékoztatjuk egyrészt az Ön, másrészt az iskolánk jogairól és kötelezettségeiről, valamint a vizsgák rendtartásáról.

Hiányzás pótlása:

Elmélet: pótfoglalkozás beiktatásával vagy plusz napon, vagy a következő tanfolyam keretein belül

Gyakorlat: Oktatóval egyeztetett időpontban

Tandíjak összege elméleti és gyakorlati bontásban az Árak menüben

IRÁNYÁRAINK – forintban értendőek

Vizsgadíjak tételesen – forintban értendőek

1. Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 10 200 Ft
2.a Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként („B” kategória és annak pótvizsgája) 4 600 Ft
2.b Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként (minden egyéb kategória) 10 500 Ft
5. Rutinvizsga kategóriánként 9 700 Ft
6. Járműkezelési vizsga 9 000 Ft
7. Járműkezelési vizsga („AM”) 7 200 Ft
9.a Forgalmi vizsga („AM”, „T”) 7 200 Ft
9.b Forgalmi vizsga („B” kategória és annak pótvizsgája) 11 000 Ft
9.c Forgalmi vizsga („D”) 27 800 Ft
9.d Forgalmi vizsga („Tr”) 17 700 Ft
9.e Forgalmi vizsga (9.a. – 9.d. pontok kivételével minden egyéb esetben) 24 000 Ft

Érvényesítendő tandíjaink, a tanuló által ténylegesen megkezdett és folyamatosan teljesített tanfolyamokra vonatkozóan kerülnek megállapításra, mely a tanulóval kötött szerződésben kerül rögzítésre.

Tandíj befizetésének módja:

A tandíjat az irodában kell befizetni, számla ellenében. Részletfizetési lehetőség van, mely plusz költséggel nem jár.

Tandíj alatt az 13. pontban  leírt alapképzési szolgáltatás ellenértékét kell érteni még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Esetleges részletfizetés vagy pótóra fizetése esetén szintén hasonló módon kell eljárni.  Tilos a tanulónak készpénzt oktatójának átadni és az oktatónak átvenni! 

Szolgáltatást csak a befizetést követően biztosítunk.

Részletfizetési kedvezmény a tanulóval kötött szerződés szerint vehető igénybe.

A gyakorlati foglalkozás lehetséges legkisebb részletfizetési összege 2 óra foglalkozást fedező összeg.

Mentesítések

A „B” kategória esetében a járművezető képzés alól felmentés nincs.  A mentesítést az iskolavezető engedélyezi. A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. A vizsga alóli felmentést, szakirányú bizonyítvány másolatával lehet igazolni. A Sz-Sz-B Megyei KH közlekedési felügyelőség vezetője mentesíti a közúti járművezetői elsősegélynyújtó tanfolyam vizsgán való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő képesítéssel, illetve igazolással rendelkezik.

 

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól (és gyakorlati vizsgára bocsátható) aki

 • „A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.
 • „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A korl.” kategóriás vagy „A1” vagy „A2” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriás vagy „A1” vagy „A2” alkategóriás sikeres elméleti vizsgát tett.
 • „C” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „C1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

MENTESÍTÉSEK A „MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, SZÁLLÍTÁS” TANTÁRGY ALÓL

Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés  munkavédelmi szakmérnöki oklevél,  munkavédelmi üzemmérnöki oklevél, felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél,  munkavédelmi technikusi oklevél,  középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

 

MENTESÍTÉS A „SZERKEZETI ÉS ÜZEMELTETÉSI ISMERETEK” ÉS A „BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS” TANTÁRGYAK ALÓL

Bármely egyetemen, főiskolán szerzett gépész-, autógépész-, közlekedésmérnöki vagy üzemmérnöki oklevél,  gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél,  gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél,  szakirányú műszaki oktatói oklevél.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

harcjármű-üzembentartó szakos oklevél,  katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél,  gépjármű technikus tiszti képesítés,  harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

 Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) közúti járműgépész,
közlekedés gépész,  gépjárműtechnikai,  gépjárműüzemi,
mezőgazdasági gépész,  mezőgazdasági gépjavító,  építőgépész,
gépjárművezető és -karbantartó.

 

Szakképesítés – Szakmunkás bizonyítvány autószerelő, anyagmozgatógép-szerelő, építőgép-szerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és -karbantartó, mezőgazdasági gépész,  fakitermelési gépkezelő,  állattartó telepi gépész,  kertészeti gépész,  növénytermesztő gépész,  erdőgazdasági gépész,  mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető,  mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül az, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői,         dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt;
1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. OKJ –s végzettség alapján, ha a bizonyítványban szerepel az elsősegély nyújtási ismeretek tantárgy.            A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

Tanuló áthelyezés módja, igazolás kiadása, az áthelyezés következményei

A tanuló formanyomtatványon, melyet Autósiskolánk biztosítja beadott írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és, az addig elvégzettekről hivatalos igazolást adunk ki.

A tanuló az irodában kérvényezheti az áthelyezését, a képzési igazolás kiadását. Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja befejezni a képzést a kedvezményeitől elesik, és a különbözetet be kell fizetni. A képzési igazolást 3 példányban kitöltve 3 napon belül kiadjuk.

Oktatási helyszínek címe:

Elmélet: 4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 3. alagsor 5.

Tanpálya: 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108. sz.

Gyakorlat, váltás helye: Nyíregyháza, tanpálya, külön megbeszélés alapján Nyíregyháza területén.

Pótórák igénylésének módja, díja

Pótórák vételének igényét a tanulónak az oktatója felé kell, jelezze. A pótórák díja a díjtáblázat szerint alakul.

Engedélyező hatóság

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közlekedési Hatóság

1138 Budapest, Váci út 188. |  Tel.: 06 1 373 1400  | Email: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Felügyeletet ellátó szervek

 Szakmai Felügyeleti Szerv: 

KAV KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

KELET-MAGYARORSZÁGI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGÁZTATÁSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS UTÁNKÉPZÉSI OSZTÁLY

4400 Nyíregyháza, Törzs u.108.

Telefon:+36-42-596-166

E-mail: szabolcs @kavk.hu

A képzést engedélyező hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Tel.: +361-814-1818
Levélcím: 1389 Budapest 62, Pf.: 102.
www.nkh.hu

Törvényességi felügyeleti szerv: Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Bíróság Cégbírósága
4400 Nyíregyháza, Toldi utca. 1.

Központi telefonszám: +36-42/524-001

E-mail cím: birosag@nyiregyhazit.birosag.hu

A tanuló/vizsgázó és az iskola jogai, kötelezettségei

A tanulónak joga van:

 • A tanfolyamról külön számlát kérni.
 • A képzőszervtől és oktatójától egyaránt titoktartást kérni személyiségét érintő kérdésekben, adatokban.
 • A képzésen való részvétel előtt megismerni az autósiskola vállalási feltételeit.
 • A vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul igénybe venni, és azt megkövetelni.
 • Az oktatás során felmerült problémákról, sérelmekről panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.

A képzést megszakítani – kezelési költség felszámítása mellett – a tandíj szolgáltatással nem fedezett részét visszakérni, az elvégzett tanfolyami részről igazolást kérni.

 • Gépjárműtípust és oktatót választani, valamint a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni.
 • Indoklás nélkül másik oktatót kérni.
 • A megbeszélt gyakorlati vezetésről – előtte két nappal történő bejelentéssel – elmaradni.
 • A gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét – a kölcsönös érdekeknek megfelelően – oktatójával egyeztetni.
 • A tanfolyamra meghatározott részletfizetési kedvezményt igénybe venni.

A tanuló kötelessége:

 • A tandíjat mindig előre, legalább a meghatározott részletekben megfizetni.
 • Az autósiskola pénzügyi és iskolai rendtartását betartani.
 • A foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni.
 • Az oktatás során baleseti és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 • A foglalkozásokon kulturáltan – tanulótársait és az oktatás menetét nem zavarva – viselkedni.
 • A foglalkozásokon a tananyag minél gyorsabb és jobb elsajátítása érdekében aktívan részt venni.
 • A foglalkozásokon személyesen részt venni, a hiányzásait pótolni.
 • A foglalkozásokon az oktató iránymutatása szerint dolgozni és rendszeresen készülni.
 • Késés estén az oktatóra legalább 30 percet, vizsgán a vizsga megkezdésére legalább 10 percet várni.
 • A vizsgán hitelt érdemlően igazolni személyazonosságát.
 • Erre alkalmas okmányok: személy igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, 14 éves korig diákigazolvány.
 • Vétkes károkozáskor a kárt megtéríteni.
 • Személyi adataiban történő változást, „8” napon belül bejelenteni az autósiskolában, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál.

 

Az iskolának joga van:

 • A tanfolyamra történő felvételhez szükséges személyi okmányokba betekinteni, a szükséges másolatokat bekérni.
 • A tanuló szerződésében rögzített tanfolyami díjakat, a szerződésben leírtak mértékében és ütemezésében bekérni.
 • A tanfolyami díj befizetésének elmaradása esetén a képzést szüneteltetni.
 • A tanfolyam díját a 15. pontban leírtak szerint módosítani.
 • A tanuló tanulmányi előmenetelét folyamatosan ellenőrizni, hiányosságait kifogásolni.
 • A jogszabályokban előírtak szerint tanfolyami mentességet adni.
 • A foglalkozást a tanuló kifogásolható magatartása, vagy állapota esetén nem megtartani, ill. megszakítani.
 • A tanuló számára felróható okból megszakított, vagy elmaradt foglalkozás díját felszámolni.
 • Az iskola, vagy a vizsgák rendtartását megszegő tanulóval, azonnali hatállyal szerződést bontani.
 • A tanulót kellő felkészülés hiányában csak „Tanuló kérésére” megjegyzéssel vizsgára bocsátani.

Az iskolának kötelessége:

 • A tanuló tanfolyamra történő felvételéhez szükséges feltételeket ellenőrizni, az ehhez szükséges okmányokba betekinteni, ill. a szükséges másolatokat bekérni.
 • A tanulót részletesen tájékoztatni a vállalási feltételekről, annak leírt példányát átadni.
 • A vállalási feltételekben leírtakat maradéktalanul betartani és betartatni.
 • A tanulóval személyre szóló és részletezett szerződést kötni.
 • A tanulóval kötött szerződést maradéktalanul betartani és betartatni.
 • A tanuló személyes és különleges adatait védeni, jogszerűen és hivatalosan kezelni, személyiségét érintő kérdésekben és adatokban titkot tartani.
 • A megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíteni.
 • A tanuló kérésére bármikor részletes tájékoztatást adni a befizetések és a szolgáltatások egyenlegéről.
 • Ha a vállalási feltételekben, vagy a szerződésben tanulót érintő, változtatás történik, Őt írásban értesíteni.
 • A képzést szüneteltető tanulókat, tanulmányi idejének lejárta előtt min. 3 hónappal írásban értesíteni.
 • Tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítani, az addig elvégzettekről hivatalos igazolást kiadni.

Tanfolyamról történő kizárás:

 

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban – a képzés bármelyik szakaszában – tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén az azonnali kizárást jelenti, ha valaki a tanfolyam, vagy valamely vizsgaesemény rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg a tandíj visszatérítése.

Vizsgadíjak és megfizetésük módja

 

Vizsgadíjak: 

 

A vizsgadíjak megfizetése átutalásos vagy pénztári befizetéses módon a vizsgára jelentés előtt megtörténik.

A vezetői engedély/szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott előírások

A forgalmi vizsga előtt az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt legalább 8 nappal korábban a Sz-Sz-B megyei KAV-nál be kell mutatni.

A vizsgaigazolás és az eredeti orvosi alkalmassági igazolás meglétekor az okmányirodában az illeték megfizetése után elindítják a jogosítvány igénylést, majd postai úton kézbesítik azt.

Külföldi állampolgárok esetében a jogosítvány kiadásának feltétele minimum 6 hónapos tartózkodási igazolvány.

Amit a vizsgákról tudni kell:

 • A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan kell megjelennie. Valamennyi vizsgán 10 percet köteles várni a vizsgabiztosra.
 • A vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát, meglévő vezetői engedélyét be kel mutatni.
 • Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felel meg, az csak min. 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.
 • A számítógépes/írásbeli vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg orvosilag igazoltan olvasási, szövegértési nehézségei vannak, illetve hallássérült.
 • Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető, kivéve B kategória.
 • A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a KAV hat hónapra eltilthatja azt aki:
 • a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte,
 • a vizsgát szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan
 • a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett
 • A vizsgabiztos felfüggesztheti és a KAV három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.
 • A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a KAV legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.
 • A KAV érvényteleníteni fogja azt a vizsgát, amelyet a felügyelet félrevezetésével, hamis adatok közlésével, a rendeletekben vagy más jogszabályokban meghatározott feltételek hiányában, ill. a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le.
 • Az elméleti tanfolyam kezdetétől számítva 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, amennyiben ez nem történik meg a tanulónak a teljes tanfolyamot meg kell ismételnie (2014. Október 1-e után induló tanfolyamok esetében)
 • Amennyiben a tanuló mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie (2013. Október 1-jét követően hitelesített vezetési kartonnal résztvevők esetében)
 • FONTOS! Az egyes kategóriákhoz tartozó gyakorlati vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni. Bármely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően, ha a tanuló a PÁV vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag „alkalmas” minősítést szerzett, további PÁV nélküli vizsgá(k)ra jogosult.

A vezetői engedély kiadása

:

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a Kormány 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedélyt az alábbi bekezdésekben

 • nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.
 • a nem magyar állampolgár kérelme alapján, a külföldön megszerzett vezetői engedélyhonosítására, illetve más EGT állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

foglaltak kivételével

–csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság jár el. A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdővezetői engedélynek minősül.

Kezdő vezetői engedéllyel motoros kategóriákra érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható.

„B”, kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít:

a „B” kategória esetében 18. életév

az „AM” kategóriánál 16. életév

Szaktanfolyami képzéssel kapcsolatos tájékoztató és vállalási feltétel:

 

GKI („Gépjárművezetői képesítési igazolvány”)

Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a,:

a, közúton C1, C1+E, C, C+E, kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert  – vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, és

b, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT – állam) állampolgára, vagy

c, nem EGT – állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja.

d, EGT – államban vagy nem EGT – államban állampolgársággal rendelkező olyan gkv. akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert vezetői engedéllyel nem rendelkezik és a rendeletben meghatározott alapképesítést kívánja megszerezni.

Kivétel:

Aki olyan járművet vezet:

– amelynek maximális engedélyezett sebessége 40km/h – t nem haladja meg

– amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben

– amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba

– amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa – elhárítás céljából használnak

– amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak

– amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek

– amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához

.

A megszerzett GKI igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

A GKI igazolványt – a sikeres vizsgát tett jelöltek részére – a közlekedési hatóság adja ki.

A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosa az NKH Központi Hivatalánál köteles bejelenteni,

ha a részére kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”

 1. a) elveszett, ellopták vagy megsemmisült,
 2. b) megrongálódás vagy elhasználódás miatt bármely bejegyzett adat nem olvasható.

GKI tehergépkocsi alapképzés

Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett:

Aki C1, C1 + E, C, C + E, kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09 – e után szerezte meg

A tehergépkocsi – vezetői alapképzésben való részvétel feltétele:

Érvényes „C” vagy „C1” kategóriás jogosítvány, illetve „C + E” vagy „C1 + E” kombinált kategóriás vezetői engedély,

A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt.

Tantárgyak és ajánlott óraszámai:

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:                                                    10 óra

Előírások alkalmazása:                                                                                                    10 óra

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika:     10 óra

Konzultáció:                                                                                                                        3 óra

Járművezetés a közúti forgalomban:                                                                             10 óra

A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek:                       2 óra

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor

berendezésen:                                                                                                                      2 óra

Elméleti vizsgatárgyak:

 1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – teszt
 2. Alapképesítési előírások alkalmazása – teszt
 3. Alapképesítési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – teszt
 4. Alapképesítési esettanulmány – írásbeli

Gyakorlati vizsgatárgyak:

 1. Alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek C vizsga
 2. Alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban C vizsga
 3. Alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen C vizsga

GKI – ALAPKÉPESÍTÉSI KÜLÖNBÖZETI képzés tehergépkocsi vezetőknek

Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. után szerzett „C”, „C1”, „C+E”, „C1+E” kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük.

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti vizsgatárgyak:

 1. Különbözeti alapképesítési vizsga – teszt
 2. Különbözeti alapképesítési esettanulmány – írásbeli

Gyakorlati vizsgatárgyak:

 1. Különbözeti alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek C vizsga
 2. Különbözeti alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban C vizsga
 3. Különbözeti alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen C vizsga

Az alapképzési képesítés a megszerzésétől számított öt évig érvényes.

A gépkocsivezető ötévente továbbképzésen vesz részt

GKI tehergépkocsi továbbképzés

Továbbképzésre kötelezett:

Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül.

Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére nem kötelezett:.. C1, C1 + E, C, C + E kategóriájú jármű esetében a „régi” igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2014. 09. 10-ig közúton történő járművezetéshez.

A tehergépkocsi-vezetői továbbképzésben való részvétel feltétele:

Érvényes „C” vagy „C1” kategóriás jogosítvány, illetve „C + E” vagy „C1 + E” kombinált kategóriás vezetői engedély,

A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt,

Tehergépkocsi – vezetői alapképesítéssel már rendelkezik.

Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentések:

felmentés nem adható, a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni

az iskolavezetővel megbeszélt időben.

Tantárgyak és ajánlott óraszámai:

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:                                       10 óra

Előírások alkalmazása:                                                                                              10 óra

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika:         10 óra

Konzultáció:                                                                                                  3 óra

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor

berendezésen:                                                                                                2 óra

Vizsgatárgyak:

 1. Továbbképzési a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés vizsga – teszt
 2. Továbbképzési előírások alkalmazása vizsga – teszt
 3. Továbbképzési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika vizsga – teszt

 

GKI – TOVÁBBKÉPZÉSI KÜLÖNBÖZETI képzés tehergépkocsi – vezetőknek

Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és

 1. szeptember 9. előtt szerzett „C”, „C1”, „C+E”, „C1+E” kategóriát, GKI továbbképzési különbözeti vizsgát kell tenniük.

A GKI továbbképzési különbözeti vizsga csak elméleti részből áll.

A továbbképzési képesítés a megszerzésétől számított öt évig érvényes. A gépkocsivezető ötévente továbbképzésen vesz részt.

GKI autóbusz alapképzés

Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett:

Aki D1, D1 + E, D, D + E, kategóriájú vezetői engedélyét 2008. 09. 09 – e után szerezte meg

A buszvezetői alapképzésben való részvétel feltétele:

Érvényes a „D” vagy „D1” kategóriás jogosítvány, illetve a „D + E” vagy „D1 + E” kombinált kategóriás vezetői engedély,

A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt.

Tantárgyak és ajánlott óraszámai:

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:                                       10 óra

Előírások alkalmazása:                                                                                              10 óra

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika:         10 óra

Konzultáció:                                                                                                  3 óra

Járművezetés a közúti forgalomban:                                                             10 óra

A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek:                     2 óra

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor

berendezésen:                                                                                               2 óra

GKI – ALAPKÉPESÍTÉSI KÜLÖNBÖZETI képzés autóbuszvezetőknek

Akik 1 éven belül szerzett GKI tehergépkocsi – vezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2008. szeptember 9. után

szerzett „D”, „D1” kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük.

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti vizsgatárgyak:

 1. Különbözeti alapképesítési vizsga – teszt
 2. Különbözeti alapképesítési esettanulmány – írásbeli

Gyakorlati vizsgatárgyak:

 1. Különbözeti alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek D vizsga
 2. Különbözeti alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban D vizsga
 3. Különbözeti alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy

korszerű szimulátor berendezésen D vizsga

Az alapképzési képesítés a megszerzésétől számított öt évig érvényes. A gépkocsivezető ötévente továbbképzésen vesz részt

GKI autóbusz továbbképzés

Továbbképzésre kötelezett:

Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül. Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére nem kötelezett:

..

a D1, D1 + E, D, D + E kategóriájú jármű esetében a „régi” igazolvány érvényességéig, de  legfeljebb 2013. 09. 10

ig közúton történő járművezetéshez,

A buszvezetői továbbképzésben való részvétel feltétele:

Érvényes a „D” vagy „D1” kategóriás jogosítvány, illetve a „D + E” vagy „D1 + E” kombinált kategóriás vezetői engedély,

A jelentkező nem állhat az adott jármű vezetésétől eltiltás alatt, buszvezetői alapképesítéssel már rendelkezik.

Tantárgyak és ajánlott óraszámai:

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:                                       10 óra

Előírások alkalmazása:                                                                                              10 óra

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika:         10 óra

Konzultáció:                                                                                                  3 óra

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor

berendezésen:                                                                                               2 óra

GKI – TOVÁBBKÉPZÉSI KÜLÖNBÖZETI képzés autóbuszvezetőknek

Akik 1 éven belül szerzett GKI tehergépkocsi – vezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2008. szeptember 9. előtt

szerzett „D”, „D1” kategóriát, GKI továbbképzési különbözeti vizsgát kell tenniük.

A GKI továbbképzési vizsga csak elméleti részből áll.

Vizsgatárgyak:

 1. Különbözeti továbbképzési vizsga – teszt

A továbbképzési képesítés a megszerzésétől számított öt évig érvényes. A gépkocsivezető ötévente továbbképzésen vesz részt

A tanfolyam időtartama: a fentiek szerint

Időbeosztás: napi 2 -10 óra, heti 2-3 -4 nap, e-learning tananyag esetén egyéni feldolgozási idő.

Tananyag:Térítés ellenében biztosítjuk.

 

Iskolavezető félfogadása, észrevétel, kérelem, panasz:

 Ügyfélfogadó címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 3. alagsor 5.

Telefon: +36-70-675-5533

Iskolavezető neve: Puskás Dániel

Iskolavezető fogadó órája: szerda 16-17 óráig, illetve a 06-70/430-7125-es telefonszámon egyeztetve.

Kérjük Önt, hogy az esetlegesen előforduló panaszát, észrevételét elsősorban oktatójával rendezze, ha ez nem vezet eredményre, bizalommal keresse fel ügyfélfogadó irodánkat, vagy az iskola vezetőjét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön képzésével kapcsolatos ügyekben csak Ön vagy törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el. Önről másnak információt nem adunk ki, illetve közvetlen hozzátartozónak sem fizetünk vissza tandíjat.

 

A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, illetve nem téríthető vissza. Az elméleti és gyakorlati foglalkozások óradíjának esetleges módosítására viszont autósiskolánk a jogot fenntartja.

A képzés megszakításakor iskolánk a befizetett, de szolgáltatással nem teljesített részt visszafizeti. Ez esetben azonban kezelési költséget számolunk fel, amely a fennmaradó rész maximum 20%-a lehet, illetve nem haladhatja meg az 5.000 Ft-ot.

Reméljük, hogy tájékoztatónk segíti Önt abban, hogy autósiskolánk megnyerje tetszését és minket válasszon.

Kívánunk Önnek sikeres felkészülést és eredményes vizsgát!

Nyíregyháza, 2016. augusztus 01. frissitve 2024.02.29.

Puskás Dániel iskolavezető